Rekisteriseloste

Sky Beauty Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sky Beauty Oy
Siltasaarenkatu 1
00530 Helsinki
Y-tunnus: 1925447-3

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Sky Beauty Oy/ Päivi Kröger-Kekkonen
info@skybeauty.fi
Puh. 050 358 0588

2. Rekisterit
Sky Beauty Oy:n Asiakasrekisteri

3. Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus
Sky Beautyn Asiakasrekisteriä käytetään Sky Beauty Oy:n vain asiakkaiden asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, tilaustoimintoihin, markkinointiin ja tiedottamiseen.

Käsittelemme tietojasi myös lakisääteisten tai muiden vaatimusten, kuten kirjanpitolaissa määritettyjen tietojen säilyttämisvaatimusten, täyttämiseksi.

4. Tietolähteen ja keräystavat
Sky Beauty Asiakasrekisteri
Kerättävät tiedot:
- sähköpostiosoite
- yrityksen nimi / Oppilaitoksen nimi
- y-tunnus
- asiakkaan etu- ja sukunimi
- puhelinnumero
- postiosoite
- asiakasnumero
- tilauksia ja muuta
- yhteydenpitoa ohjaavat tiedot
- luvat, kiellot ja suostumukset

5. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
- Sähköpostimarkkinointikumppanillemme, jos asiakas on sallinut Sky Beauty Oy:n uutiskirjeen.
- Kuljetusyhteistyökumppaneille, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai toimitus perille asti.
- Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
- Viranomaisten käyttöön esim. väärinkäyttötilanteissa, josta informoimme asiakasta lain sallimissa puitteissa.
- Perintäyhtiölle, laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään.

Tietojen luovutus kolmansiin maihin

Sky Beauty Oy:n sopimuskumppanit käsittelevät ja siirtävät henkilötietojasi pääasiassa EU-/ETA-alueella. Kuitenkin on mahdollista, että tietojasi siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta vain jos se on hyväksyttyä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Varmistamme, että tietojesi siirrossa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan voimassa
olevia tietosuojalakeja ja -määräyksiä. Tietojen siirto voi siten perustua esimerkiksi EU-komission päätökseen, standardisopimuslausekkeisiin tai Privacy Shield -järjestelyyn.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi jakamisesta, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

6. Seurantatekniikoiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla ("cookies"). Eväste on päätelaitteen ja palvelimen välinen pieni tekstitiedosto, joka sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla sivustoillamme vierailevat selaimet voidaan tunnistaa.

Voimme hyödyntää myös Google Analyticsia sivustoidemme käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymiä.

Evästeiden ja Google Analyticsin avulla voimme kehittää sivustojamme, niiden palveluja, saada raportointiaineistoa sekä hyödyntää tietoja kohdennetussa markkinointiviestinnässä.

Evästeet ovat tarpeellisia sivustojen asianmukaiselle toimimiselle.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Sky Beauty Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin (kuten Facebook, Instagram). Emme vastaa ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme aina tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoja yrityksessämme käsittelevät vain Sky Beauty Oy:n palveluksessa olevat henkilöt, jotka on koulutettu käyttämään tietoja tietoturvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä. Henkilökuntaamme sitovat myös salassapitosopimukset.

Käytämme luotettuja sopimusyhteistyökumppaneita, jolloin käsiteltävää tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki sopimusyhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetuksen ja
muun lainsäädännön vaatimukset.

Voit lukea lisätietoja sopimuskumppaneistamme kappaleessa 5.

8. Rekisterien suojausperiaatteet

Sky Beauty Oy:n rekisterit ovat suojattu seuraavasti:
- käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse
- palomuureilla
- virusturvaohjelmalla

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät. 

9. Käyttäjän oikeudet

Alla olevissa kappaleissa on esitetty tarkempi kuvaus henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön alussa ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Sinulla on lisäksi oikeus saada kopio henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Saat pyytämäsi tiedot mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on saapunut runsaasti, vastausaikaa voidaan tarvittaessa pidentää.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittely, mikäli koet, että niitä on käsitelty lain vastaisesti tai Sky Beauty Oy:llä ei ole oikeutta niiden käsittelyyn.

Suostumusten poistaminen tai oikaisu: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeellista tai lainmukaista. Sinulla on oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että henkilötietojasi käsitellään puutteellisesti tai lainvastaisesti. 

10. Tietojen säilyttäminen

Sky Beauty Oy:n Asiakasrekisteri: tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Sky Beauty Oy:n tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa.

Mahdollisista muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rekisteröidylle käyttäjälle.

© Sky Beauty Oy
Loading...